SZYBKI KONTAKT

Zarząd Targów Warszawskich S.A.

ul. Puławska 12a lok. 10a

02-566 Warszawa

  • tel: (+48) 22 849 60 44
  • mob: (+48) 604 494 433
  • e-mail: fbm@ztw.pl

 

FORUM BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO PAŃSTWA PO RAZ SIÓDMY

VII edycja Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa odbędzie się 22 czerwca 2022 roku w Hotelu Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1, w Warszawie.

                                                 

                                                  ORGANIZATORZY:

             

 

„Otwarcie na nowe 100 lecie””

Już za trzy miesiące, 22 czerwca w Warszawie rozpocznie się VII Międzynarodowe Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa.

Współorganizatorami Forum są Zarząd Targów Warszawskich S.A. i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni - kuźnia kadr morskich RP.

Forum jest częścią obchodów stulecia Akademii Marynarki Wojennej. W tym roku mija bowiem 100 lat od czasu, gdy w 1922 r. w Toruniu powstała Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej.

Akademia Marynarki Wojennej jest spadkobierczynią i kontynuatorką najlepszych tradycji morskiego szkolnictwa wojskowego. Kształci oficerów na potrzeby Marynarki Wojennej a jej absolwenci służą we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych RP.

O tym, jak tylko dobrze przygotowane i wyszkolone kadry mogą właściwie zabezpieczyć interesy narodowe Polski na morzu, jaki wpływ mogą mieć na bezpieczeństwo Państwa, jakie są wyzwania wojskowego szkolnictwa morskiego w 100 lecie jego istnienia, można będzie przekonać się podczas dyskusji toczonych podczas VII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa w Warszawie, 22 czerwca br., w Hotelu Novotel Warszawa Aiport.

Dobrze wyszkolone kadry morskie są najlepszą gwarancją, że plany modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo morskie państwa, a także wszelkie pozyskane w tym zakresie nowe technologie, będą optymalnie wykorzystane i zagospodarowane.

W uczelni prowadzone są na szeroką skalę prace naukowo-badawcze i projekty rozwojowe, oscylujące wokół nowoczesnych technologii morskich i militarnych. Jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce Akademia realizuje prace wdrożeniowe w kooperacji z przemysłem. Są w niej również realizowane międzynarodowe projekty naukowo-badawcze, a uczelnia jest liderem pierwszego powierzonego Polsce projektu Europejskiej Agencji Obrony.

Pracownicy Akademii są narodowymi przedstawicielami reprezentującymi Ministerstwo Obrony Narodowej w agendach NATO oraz ekspertami i doradcami w wielu krajowych i międzynarodowych instytucjach, aktywnie uczestniczą w procesach modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP oraz w opracowywaniu narodowych dokumentów strategicznych i doktrynalnych.

Zapraszamy do udziału w VII Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, poświęconym morskiemu wymiarowi bezpieczeństwa państwa, modernizacji sił morskich RP, morskiemu przemysłowi obronnemu.

ZAKRES TEMATYCZNY FBM 2022:

STRATEGIA POLSKI NA MORZU A BIEŻĄCE UWARUNKOWANIA OBRONNE, POLITYCZNE, GOSPODARCZE

Morski wymiar bezpieczeństwa narodowego w sferze politycznej, militarnej i gospodarczej

WYZWANIA WOJSKOWEGO SZKOLNICTWA MORSKIEGO W 100-LECIE JEGO ISTNIENIA

Potencjał wojskowego szkolnictwa morskiego w świetle programów modernizacyjnych Marynarki Wojennej

Możliwości kształcenia i szkolenia załóg nowobudowanych i pozyskiwanych jednostek pływających

Komponent szkoleniowy w programach modernizacyjnych Marynarki Wojennej

Proces szkolenia operatorów systemów dowodzenia i kierowania w MW RP

PROCES MODERNIZACJI SIŁ MORSKICH RP:

PERSPEKTYWA SIŁ MORSKICH RP

Zrównoważone Siły Morskie a zrównoważona Marynarka Wojenna RP

Programy modernizacyjne Straży Granicznej, Służby SAR oraz Urzędów Morskich w świetle odpowiedzi na współczesne wyzwania morskiego środowiska bezpieczeństwa.

Vessel Traffic Monitoring System (VTMS) jako podstawowe narzędzie nadzoru ruchu jednostek pływających

Perymetria i Zautomatyzowany System Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich (ZSRN).

PERSPEKTYWA MORSKIEGO PRZEMYSŁU OBRONNEGO

Program “MIECZNIK” – platforma, uzbrojenie, integracja i zarządzanie systemami operacyjnymi w tym walki

Okręt Podwodny ORKA - platforma, uzbrojenie, integracja i zarządzanie systemami operacyjnymi w tym walki

Program KORMORAN II – druga faza

Nowoczesne systemy radiolokacyjne, lotnicze, artyleryjskie i rakietowe

 

 

Aktualności

Patroni FBM 2022

Patronat Honorowy 2022

Partnerzy FBM 2021

Patronat Medialny 2022