wybierz wersję:    dołącz do nas
newsletter:
szukaj:
O Forum
O Forum

Jest to jednodniowe wydarzenie w formule konferencji wraz z towarzyszącą wystawą, którego celem jest promowanie roli i znaczenia Marynarki Wojennej w wymiarze nie tylko stricte wojennym, ale także w odniesieniu do różnorodnych zadań, które są powierzane Marynarce Wojennej w czasie pokoju lub konfliktu asymetrycznego.

Tematyka
Tematyka

Tematyka Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa obejmuje m. in. prezentację pierwszych wyników prac nad projektem Strategii Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, postępów planów modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP oraz możliwości polskiego przemysłu i jego zagranicznych kooperantów.

Wystawa
Wystawa

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa to doskonała okazja z jednej strony do zaprezentowania osiągnięć i planów Marynarki Wojennej, a z drugiej technologii które mogą znaleźć zastosowanie w nowoczesnej flocie wojennej.

Tematyka
Tematyka

Tematyka Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa obejmuje m. in. prezentację pierwszych wyników prac nad projektem Strategii Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, postępów planów modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP oraz możliwości polskiego przemysłu i jego zagranicznych kooperantów.

W czwartek 25 stycznia 2018 w Warszawie w hotelu Novotel Airport odbędzie się trzecia edycja Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2018.

Program Konferencji do pobrania tutaj

Press Release do pobrania tutaj

 

UNIKALNE WYDARZENIE

 

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa to unikalne w skali Polski wydarzenie. Jest ono organizowane przez dwa podmioty od lat zaangażowane w sprawy morskie – Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni będącą kuźnią kadr Marynarki Wojennej RP oraz Zarząd Targów Warszawskich, organizatora największego wydarzenia branży morskiej w Polsce – Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO. Oś programowa Forum tworzona jest w konsultacji ze wszystkimi instytucjami mającymi wpływ na kierunki i dynamikę rozwoju Marynarki Wojennej RP oraz wspierających jej zdolności przemysłów morskich. Forum tradycyjnie odbywa się w Warszawie, co sprzyja włączeniu do dialogu na temat przyszłości Marynarki Wojennej także tych spośród decydentów, którzy w swojej dotychczasowej pracy nie mieli wielu okazji by w tym dialogu uczestniczyć.

 

WYSOKIEJ RANGI UCZESTNICY

 

Forum, dzięki transparentnej formule, starannemu doborowi mówców z Polski i zagranicy oraz dbałości o wysoką wartość merytoryczną prowadzonej debaty, na stałe wpisało się do kalendarza związanych z tematyką bezpieczeństwa morskiego parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej, przedstawicieli przemysłu i świata nauki oraz oczywiście oficerów Marynarki Wojennej RP. Wśród osób, które już potwierdziły swój udział w nadchodzącym wydarzeniu, są Pan Tomasz Szatkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Pan Dariusz Gwizdała, Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego; Pan Michał Jach, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej; Pan kadm. Mirosław Mordel, Inspektor Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych; Pan kadm. dr hab. Stanisław Zarychta, Dowódca Centrum Operacji Morskich w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych; Pan kadm. Jens Nykvist, Szef Sztabu Marynarki Wojennej Królestwa Szwecji; Pan kadm. Krzysztof Jaworski, dowódca 3 Flotylli Okrętów; Pan kmdr Carsten Fjord-Larsen, Marynarka Wojenna Królestwa Danii; Pan płk Dariusz Pluta, Szef Inspektoratu Uzbrojenia; Pan kmdr Krzysztof Zdonek, dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża; Pan kmdr Krzysztof Olejniczak, Szef Szefostwa Techniki Morskiej w Inspektoracie Uzbrojenia; Pan płk dr Robert Łukawski, Zastępca Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych; Pani dr Siyana Lutzkanova, Nikola Vaptsarov Naval Academy, Bułgaria oraz Pan kmdr (rez.; Marynarka Wojenna Łotwy) Juris Roze reprezentujący Baltic Defence College. Szczegółowe informacje dotyczące uczestników Forum, jak również wywiady z wybranymi ekspertami, znajdują się w przewodniku The Manual.

 

WYSTAWA

 

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa to także wystawa, na której prezentowane są nowoczesne technologie dla Marynarki Wojennej, potencjał kooperacyjny polskich i zagranicznych producentów okrętów i uzbrojenia morskiego oraz dziedzictwo Marynarki Wojennej. Na wystawie będzie można zapoznać się z rozwiązaniami i technologiami takich czołowych polskich i zagranicznych podmiotów.

 


Projekt & cms: www.zstudio.pl