SZYBKI KONTAKT

Zarząd Targów Warszawskich S.A.

Ul. Puławska 12a / 3

02-566 Warszawa

  • tel: (+48) 22 849 60 06
  • e-mail: fbm@ztw.pl

 

FORUM BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO PAŃSTWA

V edycja Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa odbyła się 23 stycznia 2020 roku w Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18, w Warszawie.

 

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa to unikalne w skali Polski wydarzenie organizowane przez dwa podmioty od lat zaangażowane w sprawy morskie – Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, będącą kuźnią kadr Marynarki Wojennej RP oraz Zarząd Targów Warszawskich, organizatora największego wydarzenia branży morskiej w Polsce – Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO.

 

FBM 2020 jest organizowane w ścisłej współpracy z fundacją Europejski Instytut Rozwoju Gospodarczego.

 

FBM  dzięki swojej transparentnej formule, starannemu doborowi mówców z Polski i zagranicy oraz dbałości o wysoką wartość merytoryczną prowadzonej debaty, na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń związanych z tematyką bezpieczeństwa morskiego i jest obecnie określane jako centralny element debaty o przyszłości Marynarki Wojennej.

 

Oś programowa Forum tworzona jest w konsultacji ze wszystkimi instytucjami mającymi wpływ na kierunki i dynamikę rozwoju Marynarki Wojennej RP oraz wspierających jej zdolności przemysłów morskich.

 

ZAKRES TEMATYCZNY FBM 2020 DOTYCZYŁ:

  • Strategii morskiej Rzeczpospolitej Polskiej w kontekście bieżących uwarunkowań politycznych, gospodarczych i obronnych.
  • Pozyskania nowych okrętów dla Marynarki Wojennej RP w ramach nowego Planu Modernizacji Technicznej (do 2035 roku)
  • Roli Marynarki Wojennej w czasie pokoju i wobec potencjalnych scenariuszy konfliktu.
  • Szlaków żeglugowych, infrastruktury nadmorskiej i portów jako fundamencie bezpieczeństwa państwa – stan faktyczny, potrzeby i priorytety wzmacniania bezpieczeństwa morskiego państwa.

Wśród uczestników FBM są m.in. (na bazie danych z poprzednich edycji) przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Inspektoratu Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Centrum Operacji Morskich w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Marynarki Wojennej Królestwa Szwecji, 3 Flotylli Okrętów, Marynarki Wojennej Królestwa Danii, Inspektoratu Uzbrojenia, 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, Nikola Vaptsarov Naval Academy (Bułgaria) i Baltic Defence College.

 

Aktualności

Główny Polski Partner Przemysłowy

Patronat Honorowy 2020

Partnerzy FBM 2020

Patronat Medialny 2020