SZYBKI KONTAKT

Zarząd Targów Warszawskich S.A.

ul. Puławska 12a lok. 3

02-566 Warszawa

 • tel: (+48) 22 849 60 06
 • mob: (+48) 664 307 193
 • e-mail: fbm@ztw.pl

 

FORUM BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO PAŃSTWA

VI edycja Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa odbędzie się 22 czerwca 2021 roku w Hotelu Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1, w Warszawie.

Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa to unikalne w skali Polski wydarzenie organizowane przez dwa podmioty od lat zaangażowane w sprawy morskie – Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, będącą kuźnią kadr Marynarki Wojennej RP oraz Zarząd Targów Warszawskich, czołowego organizatora największych konferencji i targów z wielu dziedzin gospodarki, w tym  największego wydarzenia branży morskiej w Polsce – Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO.

FBM  dzięki swojej transparentnej formule, starannemu doborowi mówców z Polski i zagranicy oraz dbałości o wysoką wartość merytoryczną prowadzonej debaty, na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń związanych z tematyką bezpieczeństwa morskiego i jest obecnie określane jako centralny element debaty o przyszłości Marynarki Wojennej.

Oś programowa Forum tworzona jest w konsultacji ze wszystkimi instytucjami mającymi wpływ na kierunki i dynamikę rozwoju Marynarki Wojennej RP oraz wspierających jej zdolności przemysłów morskich.

ZAKRES TEMATYCZNY FBM:

 • Bałtycki obszar bezpieczeństwa morskiego - wyzwania współczesności i przyszłości.
 • Optymalizacja procesów badawczo-rozwojowych, produkcyjnych, serwisowych oraz zaopatrzenia na rzecz polskich oraz sojuszniczych sił morskich poprzez współpracę ośrodków przemysłowych, akademickich oraz przeszłych użytkowników sprzętu wojskowego.
 • Potencjał, potrzeby i rozwiązania na rzecz infrastruktury nadbrzeżnej, mającej związek z potencjałem obronnym oraz bezpieczeństwem gospodarczym - porty, stocznie, szlaki żeglugowe i nadzór nad morskim odcinkiem granicy państwowej.
 • Kluczowe zdolności Marynarki Wojennej, ich budowa i utrzymanie – teraźniejszość i przyszłość.
 • Marynarka Wojenna RP oraz przemysł wobec nowych wyzwań – nowe technologie, zdolności priorytetowe, potrzeby i możliwości realizacji.
 • Morski wymiar infrastruktury krytycznej: porty, szlaki żeglugowe i infrastruktura energetyczna wobec współczesnych i przyszłych wyzwań.
 • Strategia Polski na morzu a bieżące uwarunkowania polityczne, gospodarcze i obronne.
 • Polska Marynarka Wojenna w nowym Planie Modernizacji Technicznej do 2035 roku. Rola Marynarki Wojennej w czasie pokoju i w warunkach konfliktu.
 • Bezpieczeństwo na Bałtyku. Bezpieczne porty, infrastruktura morska i szlaki żeglugowe.
 • Dobre praktyki, rozwiązania i prognozy w zakresie operacji morskich prowadzonych na wodach zamkniętych i płytkich; morski wymiar infrastruktury krytycznej: porty, szlaki żeglugowe i infrastruktura energetyczna wobec współczesnych i przyszłych wyzwań;
 • Pełnomorskie, przybrzeżne i śródlądowe jednostki pływające przeznaczone dla Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji i innych służb odpowiedzialnych za morski wymiar bezpieczeństwa państwa.
 • Wyposażenie pokładowe - cumownicze, ratunkowe itd.
 • Pasywne i aktywne systemy walki radioelektronicznej znajdujące zastosowanie w Marynarce Wojennej i lotnictwie morskim, w tym systemy radiolokacyjne, hydrolokacyjne, elektroniczne, optoelektroniczne, cele pozorne, pławy, trały, systemy ochrony infrastruktury nadbrzeżnej itp.
 • Uzbrojenie okrętów wojennych- morskie lufowe i rakietowe systemy przeciwokrętowe, morskie lufowe i rakietowe systemy przeciwlotnicze, systemy broni podwodnej i ZOP, wyrzutnie wabików i celów pozornych itp.
 • Uzbrojenie i wyposażenie lotnictwa morskiego oraz służb odpowiedzialnych za ratownictwo morskie (SAR).
 • Systemy łączności, dowodzenia i kierowania ogniem.
 • Broń i wyposażenie indywidualne marynarzy i oficerów, w tym broń osobista,  broń  maszynowa,  ręczne  wyrzutnie  kierowanych  rakiet przeciwlotniczych,  ochrona  balistyczna,  ochrona  przed  skutkami porażenia bronią masowego rażenia.
 • Cyberbezpieczeństwo.
 • Inne systemy i rozwiązania dedykowane dla Marynarki Wojennej oraz służb odpowiedzialnych za morski wymiar bezpieczeństwa państwa.
 • Pełnomorskie, przybrzeżne i śródlądowe jednostki pływające przeznaczone dla Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji i innych służb odpowiedzialnych za morski wymiar bezpieczeństwa państwa.
 • Wyposażenie pokładowe - cumownicze, ratunkowe itd.
 • Pasywne i aktywne systemy walki radioelektronicznej znajdujące zastosowanie w Marynarce Wojennej i lotnictwie morskim, w tym systemy radiolokacyjne, hydrolokacyjne, elektroniczne, optoelektroniczne, cele pozorne, pławy, trały, systemy ochrony infrastruktury nadbrzeżnej itp.
 • Uzbrojenie okrętów wojennych- morskie lufowe i rakietowe systemy przeciwokrętowe, morskie lufowe i rakietowe systemy przeciwlotnicze, systemy broni podwodnej i ZOP, wyrzutnie wabików i celów pozornych itp.
 • Uzbrojenie i wyposażenie lotnictwa morskiego oraz służb odpowiedzialnych za ratownictwo morskie (SAR).Systemy łączności, dowodzenia i kierowania ogniem.
 • Broń i wyposażenie indywidualne marynarzy i oficerów, w tym broń osobista,  broń  maszynowa,  ręczne  wyrzutnie  kierowanych  rakiet przeciwlotniczych,  ochrona  balistyczna,  ochrona  przed  skutkami porażenia bronią masowego rażenia.
 • Inne systemy i rozwiązania dedykowane dla Marynarki Wojennej oraz służb odpowiedzialnych za morski wymiar bezpieczeństwa państwa.

 

Wśród uczestników FBM byli m.in. (na bazie danych z poprzednich edycji) przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Inspektoratu Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Centrum Operacji Morskich w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Marynarki Wojennej Królestwa Szwecji, 3 Flotylli Okrętów, Marynarki Wojennej Królestwa Danii, Inspektoratu Uzbrojenia, 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, Nikola Vaptsarov Naval Academy (Bułgaria) i Baltic Defence College.

 

Aktualności

Główny Polski Partner Przemysłowy

Patronat Honorowy 2020

Partnerzy FBM 2020

Patronat Medialny 2020