SZYBKI KONTAKT

 

Zarząd Targów Warszawskich S.A.

ul. Puławska 12a lok. 10a

02-566 Warszawa

  • tel: (+48) 22 849 60 44, 71
  • mob: (+48) 604 493 433
  • e-mail: fbm@ztw.pl

 

                                                                                             

 

IX FORUM BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO PAŃSTWA FBM 2024

20 czerwca 2024, Warszawa

Hotel Novotel Warszawa Airport

 

Akademia Marynarki Wojennej oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A. już po raz dziewiąty mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa FBM 2024 - konferencji poświęconej wyzwaniom jakie niesie ze sobą szeroko rozumiane bezpieczeństwo morskie RP.

Celem konferencji jest wskazanie roli i znaczenia Sił Morskich RP, w szczególności Marynarki Wojennej w środowisku bezpieczeństwa XXI wieku, w odniesieniu do zadań, które są przez nie realizowane w czasie pokoju, kryzysu czy wreszcie wojny.

Wojna w Ukrainie pokazuje dobitnie nie tylko rolę i znaczenie Bałtyku, ale przede wszystkim sił i środków przeznaczonych do zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa morskiego państwa. Sił niezbędnych do ochrony państwa, do ochrony energetycznej infrastruktury krytycznej, portów i kotwicowisk, szlaków handlowych i komunikacyjnych. Pokazuje konieczność współdziałania wszystkich podmiotów gwarantujących morskie bezpieczeństwo kraju.

Jest to wydarzenie w formule konferencji, wraz z wystawą.

Do dyskusji zostali zaproszeni nie tylko przedstawiciele najważniejszych organów państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i politykę gospodarczą, ale również reprezentanci Sił Zbrojnych RP oraz służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo morskie naszego kraju, a także branżowi eksperci i naukowcy specjalizujących się w tej tematyce.

Wsród poruszanych tematów znajdą się nie tylko kwestie geopolityczne - jak konsekwencje wejścia do NATO dwóch krajów Bałtyckich - Finlandii i Szwecji, dzięki którym Bałtyk stanie się prawie morzem wewnętrznym Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także gospodarcze - jak chronić i rozbudowywać infrastrukturę krytyczną, w tym porty i kotwicowiska, a także stricte wojskowe - czyli proces modernizacji sił morskich, w tym Marynarki Wojennej RP oraz sił zbrojnych innych nadbałtyckich państw - np. Litwy, Łotwy i Estonii.

Tegoroczne Forum Bezpieczeństwa Morskiego obejmować będzie trzy sesje tematyczne.

Sesja I „Siły morskie w polityce morskiej państwa" poświęcona zostanie zagadnieniom związanym ze "Strategiczną Koncepcją Bezpieczeństwa Morskiego RP", konsekwencjom przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO.

Sesja II „Przemysł obronny a proces modernizacji sił morskich RP", będzie okazją do programów modernizacyjnych RP - tych już realizowanych i tych które czekają dopiero na uruchomienie, relacji na linii przemysł - wojsko, wyzwań  jakie niesie ochrona morskiej granicy państwa a także kierunków i modeli współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa morskiego i modernizacji sił morskich RP.

Sesja III „Strategiczne znaczenie morskiej infrastruktury krytycznej" poświęcona zostanie m.in. kwestiom bezpieczeństwa morskiej infrastruktury krytycznej - bezpieczeństwu portów i morskich szlaków komunikacyjnych a także wyzwaniom jakie niesie cyberbezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w IX Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa FBM 2024.

Aktualności

ORGANIZATORZY FBM 2024

PATRONI HONOROWI FBM 2024

PARTNERZY FBM 2024

PATRONI MEDIALNI FBM 2024