Media

Uczestnicy FBM 2019


Pan Minister Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, potwierdził swój udział w Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2018

< powrót

Aktualności